Trường chúng tôi được thành lập vào tháng 4 năm 2017 với sứ mệnh hỗ trợ những người trẻ yêu thích tiếng Nhật hoàn thành giấc mơ của mình. Tại Nhật, có rất nhiều trường đào tạo nghề và tiếng với mục tiêu khác nhau, nhưng đối với trường chúng tôi, mục tiêu chính là mở ra cánh cửa cơ hội cho người trẻ tại Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Trường chúng tôi – Tokyo Globe – chính là nơi ươm mầm ước mơ và hi vọng. Chúng tôi rất hoan nghênh những học viên chăm chỉ, cố gắng, có mục tiêu và hoài bão lớn cho tương lai của mình và đang cố gắng mỗi ngày để đạt được những hoài bão đó.

Hiệu trưởng: Noyama Morihiro