1. Có hướng dẫn cụ thể về khóa học
  2. Đào tạo cho kì thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
  3. Hệ thống hỗ trợ học viên tùy theo năng lực tiếng Nhật
  4. Giáo viên nhiệt tình và tận tâm
  5. Tư vấn về cuộc sống tại Nhật
  6.  Nhiều chương trình giao lưu văn hóa trong quá trình học
  7. Nhiều hoạt động ngoại khóa để khám phá văn hóa, lịch sử Nhật Bản